"Цех за производство на стиропор"


Промяна предназначението на инструментален корпус и ремонтно-механичен цех


УПИ 064035 - Цех за производство на стиропор; местност Тарла Топрак, землище на с.Вердаре


1
1
2
3
4
5
 

 „Център за професионално обучение”


УПИ ХІ-обществено-обслужваща дейност, кв. 3 по плана на ЮИЗ-ІІІ част, гр. Пловдив. Обектът представлява  комплекс, състоящ се от пет секции. 


Разгърната застроена площ – 8537.79м2

1
1
2
3
4
 Магазин за мебели


УПИ 009167, с. Брестник, местност „Османова могила”, област Пловдив.
Сградата е с обществено-обслужващи дейности – магазин за мебели, характеризираща се с модерен архитектурен облик.

Разгърната застроена площ – 1830.40м2

1
1

 

Конна спортна база


УПИ  015002 – конна спортна база, масив 15 по КВС на с. Дуванлии, община Калояново


Разгърната застроена площ: 4 789м2

1
1
2
3
РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС В МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ „Т-МАРКЕТ”
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: УПИ  VІІ-ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ, ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И КИНЕФИКАЦИЯ, КВ. 16 ПО ПЛАНА НА КВ. „КИШИНЕВ”, УЛ. „РАВНИЩА” № 2, ГР. ПЛОВДИВ
Реконструкция и основен ремонт на детска градина „Рая”, УПИ І-575, кв. 20 по плана на кв. „Кишинев-Смирненски”, гр. Пловдив, ул. „Димитър Страшимиров” № 5
 Хотелски комплекс с търговска част, УПИ І-хотел, ресторант и спорт, кв. 11 по плана на с. Оризари, област Пловдив. Обектът представлява група от шест броя хотелски бунгала и кафе-аперитив, разположени в имота на възложителя. Разгърната застроена площ – 263.17 м2.
Административен и търговски център”, УПИ І-1172, 1170, обществено и жилищно застрояване, кв. 604 по плана на Пета градска част на гр. Пловди
 Жилищна сграда с магазини и подземен гараж, находяща се в УПИ ХVІІІ-109 от кв. 526 по плана на Първа градска част, гр. Пловдив. Сградата е девететажна, с предимно жилищно предназначение. Разгърната застроена площ – 2128.30 м2
 Хотелска сграда”, УПИ І-784, общ., офиси, търговия, обществено хранене, кв. 8 по плана на кв. „Хаджи Димитър”, гр.  Пловдив. Разгърната застроена площ – 3878.92 м2.