Жилищен комплекс 

 УПИ ІV-21, за жилищни нужди и подземни гаражи, кв. 12 по плана на кв. „Гладно поле”, гр. Пловдив, ул. „Богомил” № 99. Комплексът  се състои от шест секции, застроени на калкан една до друга, обозначени „А”, B,C,D,E” и „F” , търговска част и подземно ниво. Сградата разполага с обслужващи входове - изходи от всички страни, като основните входове са от страната на улицата, а обслужващите – от страна на междублоковото пространство.

Разгъната застроена площ – 16192,40м2.

Възложител: "КОНСОРЦИУМ НОВ ДОМ ЕВРОПА" ООД

 
1
1
2
3
4
5
6

Жилищен комплекс с търговска част и гаражи


УПИ  V-245 обществено обслужване, жилищно строителство и подземни гаражи от кв. 4, жилищна група А-7, 8 по плана на ЖР „Тракия”, гр. Пловдив
. Жилищният комплекс е сформиран от четири жилищни групи А, Б, В и Г и отделен обект – McDonalds с MсDrive.

Сградите са с предимно  жилищна функция и частично търговско предназначение на партерните  етажи.

Разгъната застроена площ – 48 578.58  м2 

1
1
2
3
4
5
Многофамилна жилищна сграда


Находящ се в УПИ ІV-127, кв. 463 по плана на Трета градска част на гр. Пловдив, ул. „Осъм”

1
1
2

УПИ  V-245 обществено обслужване, жилищно строителство и подземни

гаражи от кв. 4, жилищна група А-7, 8 по плана на ЖР „Тракия”, гр. Пловдив. Жилищният комплекс е сформиран от четири жилищни групи А, Б, В и Г и отделен обект – McDonalds с MсDrive.

            Сградите са за предимно жилищно  обслужване – с частично търговско предназначение на партерните  етажи.

            Разгъната застроена площ –

48 578.58  м2.